Nacrt i morfologija špilje Munižabe

Lokacija: Crnopac, Velebit, Hrvatska

Duljina: 9715 m

Horizontalna duljina: 7637 m

Dubina: -510 m

Topografski snimili: Darko Bakšić, Teo Barišić, Lovro Čepelak, Matija Čepelak,
Maja Dasović, Filip Filipović, Marin Glušević, Damir Lacković, Luka Mudronja,
Dalibor Paar, Josip Petričević, Ronald Železnjak (podaci 2009.)

Otvor Munižabe dimenzija je 30 x 35 m, a nakon 15 dubinskih metara sužava se na dimenzije 20 x 10 m i te dimenzije zadržava do kose police na -135 m. Iako se na ovoj polici moguće iskopčati s užeta zbog kosine nagiba od 44˚ to nije preporučljivo. Kosa je polica najuže mjesto u vertikali, nastala uglavljivanjem kamenih blokova u suženom meandru.

Ispod ulazne vertikale, foto D. Bakšić

Nakon 9 metara kosine ponovo se ulazi u vertikalu. Na dubini od -202 m uže završava na polici širine oko 2 metra. Polica nastavlja skokom od 11 m, ali se ide na skok već se ukopčan u gelender priječi po polici nekoliko metara do kamenih blokova odakle se dalje može slobodno hodati. Ukoliko se na ulazu u jamu sruši kamen, on najčešće pada slobodno do -213 m dubine u dvorani. Ulazna dvorana dimenzija je 160 x 60 m, najviše izmjerene visine stropa od 82 m. Pruža se u smjeru SI-JZ. U JZ dijelu dominiraju ogromni kameni blokovi veliki od nekoliko desetaka do nekoliko stotina m3. SI dio dvorane prekriven je manjim blokovim i kršjem, a u svom JI najdubljem dijelu glinovitim sedimentom. Tu se na dubini od -242 m između kamenih blokova osjeća jako strujanje zraka. Kroz prolaz između blokova dimenzija 1,5 x 1 m ulazi se u dio nazvan Veliki kanjon. Veliki kanjon pruža se u smjeru SSZ-JJI. Dno Velikog kanjona prekriveno je kamenim blokovima i kršjem. Pod nagibom od 25˚ do 30˚ od spomenutog se prolaza spušta do dva jezera na -320 m. Prvo jezero je stalno, a drugo povremeno. Do prvog jezera postoje 4 odvojka. Prvi odmah na početku – kanal u koji se ulazi između kamenih blokova i podvlači ispod ulazne dvorane. Zatim na istočnoj strani kanjona spušta se do Kanala kaskada koji se pruža u smjeru sjevera. Kanal obiluje kaskadama koje su većim dijelom godine ispunjene vodom. Ovaj kanal pruža se u smjeru Cerovačkih pećina, a završava zarušenjem mjestimično pokrivenim sigastom korom.

U zapadnom dijelu Velikog kanjona dva su odvojka – penj Glava u torbi koji završava galerijom u samom stropu Velikog kanjona. Odmah nakon njega, a prije prvog jezera uspinje se i prolazi markantan greben te spušta u dio nazvan Kuhtina perspektiva. Prvo jezero zaobilazi se istočnim odvojkom Velikog kanjona i odmah se spušta na drugo povremeno jezero koje je pliće i moguće ga je pregaziti. Paralelno sa spomenutim prolazom pruža se u najvišoj etaži kanal Heisenbergove ljuske. On je u visini stropa Velikog kanjona. Nakon drugog jezera s istočne strane kanala nalazi se veliki saljev po kojem veći dio godine lagao curi voda. Saljev se nastavlja u kaskade. Ovaj saljev puni spomenuta jezera. Veći dio Velikog kanjona pruža se na dubini između 300 i 350 m U svom najjužnijem dijelu prelazi u Završnu dvoranu. Završna dvorana pruža se u smjeru SZ-JI, dimenzija je 160 x 55 m i prosječne visine oko 30 m, a u najvišem dijelu 64 m. Duž SI ruba dvorane je saljev duljine 115 m nastao zapravo spajanjem dva saljeva koji se svaki sa svoje strane spuštaju u središnji najniži dio dvorane odakle se prolazi u kanal gdje je najdublja točka Munižabe -437 m (stara mjerenja su -448 m).

Prije vertikale kojom se spušta u Završnu dvoranu, a u smjeru zapada nastavlja se kanal nazvan Bančekova perspektiva. Ulazni dio Bančekove perspektive prekriven je kamenim blokovima. Nakon 70-ak m uz južnu stijenu kanala između blokova u podu nalaze se dva teško uočljiva prolaza u kanal Slabo ste gledali. Kanal slabo ste gledali pruža se paralelno sa Završnom dovranom. Četrdesetak metara dalje u sjevernoj stijeni kanala nalazi se zarušenje kamenih blokova između kojih je prolaz u nove dijelove Munižabe otkrivene nakon penjanja Udarničkog penja. Ovo je najjednostavniji prolaz u nove dijelove Munižabe i danas se samo on koristi. Nakon još 40-ak m dolazi se na prvo jezero u Bančekovoj perspektivi. Na Prvom jezeru su dva otvora koji se također spajaju na novootkrivene dijelove Munižabe.

U Bivku dubinskog pijanstva. Foto: Dalibor Paar

U Bančekovoj su perspektivi još tri jezera. Drugo je slabo uočljivo u sjevernom rubu kanala, treće je u jednom povratnom kanalu koji se spušta do -397 m dubine, a za četvrto jezero potreban je čamac. Do polovice duljine Bančekova se perspektiva pruža u smjeru zapada, a zatim skreće u smjeru juga da bi zadnji dijelovi skrenuli u smjeru sjevera. Iza četvrtog jezera u Bančekovoj perspektivi 2007. godine prošla je jedna istraživačka ekipa, ali im je nedostajalo uže za dalje napredovanje tako da te dijelove jame nakon prvih istraživača još nitko nije vidio.
Novi dijelovi Munižabe otkriveni su penjanjem Udarničkog penja (veliki otvor u zapadnoj stijeni Velikog kanjona prije Bančekove perspektive). Od Udarničkog penja do Bivka dubinskog pijanstva kanal je sličnih impozantnih dimenzija kao i Veliki kanjon, tekođer prekriven ogromnim kamenim blokovima. Prije nego se dođe na Bivak dubinskog pijanstva kod nakupine stalagmita nazvane Tri tenorca skrene se u smjeru JI i između blokova pronađe put u Bančekovu perspektivu. Nakon Tri Tenorca s južne strane kanala su dva otvora u manje kanale. Prvi, kanal Hostija završava suženjem, a drugi se vertikalom spaja na prvo jezero u Bančekovoj perspektivi. Od Bivka dubinskog pijanstva u smjeru sjevera se nastavlja prema Mliječnoj stazi i Čižmolovki, a u smjeru sjevera je impozantni otvor u 81 m duboku koljenastu vertikalu. Bivak dubinskog pijanstva nalazi se u centru jame, pod je prekriven glinenim sedimentom, a u blizini se nalazi jezerce (nakapnica) s pitkom vodom. Idealni uvjeti pretvorili su ovo mjesto u bivak za brojne istraživačke akcije.

Jezero kod Bivka dubinskog pijanstva. Foto: Darko Bakšić

Dio od Bivka dubinskog pijanstva prema Mliječnoj stazi jedan je od ljepših u Munižabi. U njemu ima brojnih saljeva, kaskada, stalagtita, stalagmita, koraloida i kristala različitih boja od bijele, sive do svjetlo smeđe i crvene. Na pojedinim mjestima saljevi su još u fazi stvaranja pa su mekani i izuzetno krhki. Kanal se najprije pruža u smjeru zapada, a zatim lomi i račva u smjeru S-J. Južni krak čine Kanal negativnog i kanal pozitivnog protoka vremena, a sjeverni dalje nastavalja preko Mliječne staze do Čižmolofke. Mliječna staza je zapravo sniježno bijela kalcitna korica koja prekriva središnji dio glinom prekrivenog poda kanala tvoreći markantan bijeli put. Mliječna staza i Čižmolovka u prosjeku su 50-ak m iznad Velikog kanjona i Bančekove perspektive, a samo njihovi najdublji dijelovi spuštaju se do te razine.
Od Bivka dubinskog pijanstva u smjeru sjevera vertikalom od 81 m spušta se u dio jame nazvan Fuhurov kanal. U ovu se vertikalu za vrijeme obilnih kišnih oborina voda vrlo brzo i izdašno cijedi pa bi na ovom mjestu na površini trebalo potražiti postoji li nekakav jamski ulaz prolazan za čovjeka.

Fuhurov se kanal pruža u smjeru SZ-JI. Najjužniji dio Svi sveti spaja se s prvim jezerom u Bančekovoj perspektivi. Svi sveti su prelijep dio bogat kalcitnim kaskadama ispunjenim vodom. Obilježje Fuhurovog kanala je prekrivenost glinovitim sedimentom, te brojne vertikale koje završavaju na dubini između -381 i -405 m. Sve vertikale se sužavaju ili su zatrpane sedimentom. Najmarkantnija je vertikala Fuhurov let gdje je glinovita podina jednostavno propala u vertikali. Fuhurov let je viseća tirolska prečnica gdje se kroz zrak prolazi iznad 65 metarske vertikale. Ovaj dio jame završava Velebitaškom odisejom, relativno razvedenjiim dijelom gdje se stalo na suženjima koja su danas nakon istraživanja u Kiti Gaćešinoj dobila sasvim drugačiju dimenziju. Naime ovaj dio Munižabe zasada je najbliži Kiti Gaćešinoj. Nasuprot Velebitaškoj odiseji nalazi se Stari kanal.

Međusobni položaj većih speleoloških objekata na Crnopcu – izradio Teo Barišić

Nazivi u Munižabi

Ulazna dvorana – ulazna dvorana velikih dimenzija.
Veliki kanjon – kanal velikih dimenzija – podzemni kanjon. Hodanje njime podsjeća na hodanje kanjonom Male Paklenice. Kao podzemno planinarenje.
Kanal kaskada – obiluje kaskadama većim dijelom godine ispunje vodom – jako podsjeća na dijelove s kaskadama u Donjoj Cerovačkoj špilji.
Penj glava u torbi – ime slikovito opisuje subjektivan osjećaj penjača obzirom da su mjesta za međusidrišta bila prilično loša. Ispenjao Bakša. Visina penja je 23 metra.
Urbi et orbi – polica na kraju penja Glava u torbi u samom je stropu Velikog kanjona i kad se nađete na njoj kao da imate silnu potrebu poručiti nešto špiljarima ispod sebe. Barem “Živ sam”.
Kuhtina perspektiva – ime dobila po Mladenu Kuhti – jednom od prvih straživača Munižabe.
Penj zakaj ja ne volim ponedelek – Nalazi se u Kuhtinoj perspektivi i ispenjan je ponedjeljkom. Penj je pomalo neugodan i završava policom u stropu kanala. Ispenjao Bakša. Visina 31 m.
Heisenbergove ljuske – kanal u koji se ušlo penjanjem po starom saljevu čiji se slojevi kalcita (ljuske) razdvajaju i lome. Fiksevi za napredovanje i osiguranje na ovom su saljevu imali psihološki efekt. Bakša je penjao, a Roni ih je kasnije vadio pa su se koristili ponovo. Penj je visok 13 m. Ovaj se penj mogao zvati i ekonomični, no, Roni se dosjetio Heisenberbovih ljuski. Naravno da nam je nakon toga održao i kratke osnove iz kvantne fizike. Mi smo se češkali, a naziv je ostao.
Udarnički penj (visok 30 m) – penjan za prvi maj. Uloženo je puno truda, norma je prebačena, a uspjeh se kao u stara udarnička vremena isplatio. Samo što glavni udarnik nije dobio svoju novčanicu. Penjao Bakša.
Završna dvorana – završetak Velikog kanjona. Kanal u samom dnu Završne dvorane još je uvijek najdublja točka Munižabe -437 m (stara mjerenja -448 m).
Bančekova perspektiva – ime dobila po Branku Jalžiću – Bančeku – jednom od prvih istraživača Munižabe.
Kanal slabo ste gledali – ne treba objašnjavati naziv.
Prvo, drugo, treće i četvrto jezero u Bančekovoj perspektivi – prvi istraživači nisu dali imena ovim jezerima, a mi smo ih maštovito nazvali rednim brojevima zbog lakšeg snalaženja.
Tri tenorca – tri markantne sige na putu prema Bivku dubinskog pijanstva.
Kanal hostija – prepun tankih kalcitnih lako lomljivih ljuski koje podsjećaju na hostiju.
Bivak dubinskog pijanstva – kulturološki i logistički centar Munižabe (bar za sada) iz kojeg su relativno odmorni špiljari odlazili u istraživanja.
Crvotočina – kroz neuglednu rupu u sigovini prođe se u veliku dvoranu sa zasiganim saljevom. To je zapravo crvotočina koja najkraćim putem neočekivano spaja dijelove jame.

Zvijezdana vrata. D. Bakšić

Zvijezdana vrata – prečnica pored jednog visokog crvenog stalagmite – vrata u novu dimenziju, nove dijelove jame. Očito je tada bila aktualna serija Zvijezdana vrata.
Kanal negativnog protoka vremena – nakon jedne fizičarske priče sa Sašom Ilićem kanal je dobio ime.
Kanal pozitivnog protoka vremena – nalazi se iznad kanala negativnog protoka vremena pa je ime logično. Da bi se ušlo u ovaj kanal trebalo je prečiti 20 m i ispenjati 10 m iznad vertikale Kanala negativnog protoka vremena. Ispenjao Radić Ivica.

Mliječna staza. D. Bakšić

Mliječna staza – bijeli kalcitni saljev čini predivnu stazu u smeđem glinovitom kanalu. Treba ga pažljivo zaobići da se ne uništi. Cijeli kanal dobio je naziv Mliječna staza.
Dvorana neutralizacije – jednostavna rješenja uvijek su najbolja. Netko bi reko da se do puno značajnih otkrića došlo slučajno, ali treba znati prepoznati pravu stvar. Tako se Teo u jednom trenutku morao dvostruko olakšati (nužda i karabitka). Vjerojatno je u čučnju, uz iskolačene oči osjetio prosvjetljenje. Drekec je pokrio vapnom i gle čuda nema neugodnih mirisa. Od tada to čudo prakticiramo u podzemnim WC-ima. Jednostavna stvar, kako se toga nismo prije sjetili rekli bi neki…ali nismo se sjetili.
Ronište – dio koji je crtao Ronald Železnjak – Roni.
GlondžaOna – Završetak kanala Mliječna staza. Između glondži se osjeća strujanje zraka, ima puno prolaza, ali je vrlo zahtjevno.
Čižmolofka – u ovom kanalu postoji jedan blatni sifon. Kad smo prošli prvi put propadalo se malo, a na povratku su nestajale čizme, pa čak i čarape.
Ures – vertikala je pravi ures na profilu nacrta jame – bez brojnih vertikala nacrt bi u profile izgledao siromašnije i pomalo dosadno.
Blatni aksiom – blato je u ovom dijelu Munižabe “temeljna istina”
Svi sveti – prelijepa dvorana i dio s vodenim kaskadama
Penj svi za jednog, jedan za sve – najprije svi pomažu jednom da se popne, a onda on postavlja uže za sve. Tu su foru još davno otkrili mušketiri. Ispenjao Bakša. Visina 14 m.
Zmajevo pojilo – kalcitni tok u glinovitom sedimentu, a iznad se nalazi stijena koja podsjeća na glavu zmaja.
Bijela čokolada – saljev koji izgleda “mljac”. Ispenjao Bakša tek toliko da shvati da nema prolaza dalje.
Klizalište – zasigani pod podsjeća na klizalište.

Klizalište. D. Bakšić

Fuhurov let – jedna od impozantnijih podzemnih prečnica. Kroz zrak se priječi 10 m po užetu iznad otvora 65 m duboke vertikale.
Fuhurova jazbina – povratni kanal kod prečnice Fuhurov let.
Po oštrici noža – prečnica koja ide preko škrapa iznad vertikale – postavio ju je Igor Jelinić – Jela.

Penjanje u Velebitaškoj odiseji. D. Paar

Velebitaška odiseja – penj pa prečnica (15 m penjanja i 15 m prečnice) visoko iznad dna dvorane. Gledano iz daljine špiljari po niti “lebde u stijeni” baš kao i astronauti oko svojih svemirskih brodova. Ispenjao Bakša.
Osmi putnik – ispod “Velebitaške odiseje” nalazi se vertikala na čijem ulazu je sigasta tvorevina koja podsjeća na Alliena.

Marsupilamijeva dvorana. D. Bakšić

Marsupilamijeva dvorana – pjegasti strop dvorane podsjeća na dražesnu zvjerku Marsupilamija – junaka stripa Spirou crtača Andre Franquin-a.
Drhtavo jezero – nakapnica u koju cijelo vrijeme kaplje voda tako da je površina uvijek pokrivena kružnim valovima.
Biela vrata – vertikala čji su rubovi zasigani i bijeli
Stari kanal – stari fosilni kanal u koji se ušlo nakon prečenja dijela “Po oštrici noža”.
Ćumez kosina – dovoljno slikovito

Način citiranja rada: D.Bakšić, Nova speleološka istraživanja u Munižabi. Speleološki odsjek PDS Velebit. Hrvatski speleološki poslužitelj, public.carnet.hr/speleo, 2008.

U NASTAVKU:
PREGLED ISTRAŽIVANJA SPELEOLOŠKOG ODSJEKA VELEBIT U MUNIŽABI OD 1998-2014.


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s