Živi svijet i osnovni pojmovi u speleologiji

Biospeleologija je sintetska znanost koja u sebi sjedinjuje u prvom redu dvije osnovne znanstvene discipline: biologiju i speleologiju. Iz tog je razloga biospeleologu pri istraživanju potrebno poznavanje ekologije, taksonomije, fiziologije i etologije podzemnih organizama kao i osnova speleogeneze, geomorfologije, tektonike, hidrologije i drugih obilježja podzemnoga prostora i njegovih klimatskih čimbenika. … More Živi svijet i osnovni pojmovi u speleologiji

Pijavica Croatobranchus mestrovi

Pijavica Croatobranchus mestrovi stigobiontni je organizam koji živi isključivo u podzemnim vodama i potpuno je prilagođena životu u podzemlju. Do sada je pronađena samo u četiri duboke jame na sjevernom Velebitu: u Lukinoj jami (gdje je pronađena prvi puta 1994. na dnu na dubini -1392 m), Slovačkoj jami, jami Olimp i jamskom sustavu Velebita. … More Pijavica Croatobranchus mestrovi