Lipanjska ekspedicija “Nedam 2022” – izvještaj

Ekspedicija u organizaciji SO Velebit i suradnji KS HPS, NP Sjeverni Velebit i potporu HGSS-a završila je uspješno. Zahtjevnim straživanjem iza sifona Nedam je postala druga najdublja jama u Hrvatskoj. … More Lipanjska ekspedicija “Nedam 2022” – izvještaj

Stupina jama

Stupina jama najdublja je jama Gorskog kotara. Istraživana je u razdoblju od 1992-1995. godine. No njena laka pristupačnost dovela je do onečišćenja te posljedičnog zatrpavanja prolaza u veliku vertikalu, na dubini od 47 metara. Jama se još uvijek nalazi na popisu onečišćenih speleoloških objekata. … More Stupina jama