Speleoškola

Ivan Kruhak. Vježbe na Gorskom zrcalu 26. ožujka 1967.
Ivan Kruhak. Vježbe na Gorskom zrcalu 26. ožujka 1967.

Specijalističko školovanje kadrova u speleologiji ima dugu tradiciju i odvija se putem speleoloških škola i stručnih seminara. Prvi speleološki tečaj organiziran je 1957. godine u Ogulinu, zatim u Donjoj Cerovačkoj špilji 1958. te u Tounju 1960. godine. Organizacija speleoloških škola po programu Komisije započinje 1966., a od osnutka Zagrebačke speleološke škole 1971. godine one se organiziraju svake godine u Zagrebu, Splitu, Karlovcu, Šibeniku i drugim gradovima.
Program školovanja se sastoji od teoretskog (30 sati) i praktičnog dijela (minimalno 8 dana). Nakon stečenih vještina i uspješno položenog ispita stječe se naziv SPELEOLOŠKI PRIPRAVNIK.


Speleološki suradnik

Svaki član speleološkog odsjeka koji pokazuje interes za djelovanje u SO, a do stjecanja višeg speleološkog naziva

Speleološki pripravnik

Osoba koja je uspješno završila speleološku školu i položila završni ispit. Naziv pripravnika dodjeljuje speleološki odsjek koji provodi školovanje.

Speleolog

Svaki speleolog pripravnik koji ispunjava propisane uvjete za pristupanje i uspješno polaganje ispita za speleologa (dvogodišnje stažiranje kao pripravnik, potreban broj topografskih snimanja i mjerenja, potreban broj izrađenih nacrta speleoloških objekata, itd). Prijedlog za polaganje ispita daje matični speleološki odsjek, a polaganje se vrši pred ispitnom komisijom KS HPS. Speleološki naziv speleolog je trajan.

Instruktor speleologije

Na prijedlog matičnog SO, speleolog sa najmanje dvije godine aktivnog staža u zvanju, koji aktivno sudjeluje u organizaciji i radu speleoloških škola, sudjelluje u najmanje tri stručna seminaraKS HPS, a nakon izrađenog instruktorskog rada i obranjenog pred komisijom KS HPS. Naziv instruktora je trajan, međutim pravo obavljanja instruktorske djelatnosti je privremeno, odnosno licenca se obnavlja u pravilu svake godine.


Uvjeti za upis u speleološku školu

Speleologija je aktivnost koja ima određene zahtjeve i rizike. Kandidati za upis u speleološku školu moraju potpisati izjavu da su tjelesno i duševno zdravi, te da pristupaju školovanju na vlastitu odgovornost. Donja dobna granica za upis je navršenih 15 godina. Za polaznike mlađe od 18 godina života tu izjavu potpisuju njegovi roditelji ili staratelji uz suglasnost da pristaju da njihovo dijete polazi školu. Polaznici su obavezni biti članovi društva koje djeluje unutar Hrvatskog planinarskog saveza.
naslovna