Pijavica Croatobranchus mestrovi

Pijavica Croatobranchus mestrovi stigobiontni je organizam koji živi isključivo u podzemnim vodama i potpuno je prilagođena životu u podzemlju. Do sada je pronađena samo u četiri duboke jame na sjevernom Velebitu: u Lukinoj jami (gdje je pronađena prvi puta 1994. na dnu na dubini -1392 m), Slovačkoj jami, jami Olimp i jamskom sustavu Velebita. … More Pijavica Croatobranchus mestrovi