Lipanjska ekspedicija “Nedam 2022” – izvještaj

Ekspedicija u organizaciji SO Velebit i suradnji KS HPS, NP Sjeverni Velebit i potporu HGSS-a završila je uspješno. Zahtjevnim straživanjem iza sifona Nedam je postala druga najdublja jama u Hrvatskoj. … More Lipanjska ekspedicija “Nedam 2022” – izvještaj