Pijavica Croatobranchus mestrovi

Pijavica Croatobranchus mestrovi stigobiontni je organizam koji živi isključivo u podzemnim vodama i potpuno je prilagođena životu u podzemlju. Do sada je pronađena samo u četiri duboke jame na sjevernom Velebitu: u Lukinoj jami (gdje je pronađena prvi puta 1994. na dnu na dubini -1392 m), Slovačkoj jami, jami Olimp i jamskom sustavu Velebita. … More Pijavica Croatobranchus mestrovi

Nedam blizu -1000!

Još jednim vikend istraživanjem u jami Nedam dosegnuta je nova dubina od -921 m i duljina od 1827m! Jama završava vertikalom od barem 30m tako da je tisućica „Nadomak“. Paralelno istražen je i upitnik na -670m nakon kojeg se nalazi vertikala do -720m i široki meandar koji se nastavlja. Ovom akcijom jama je produbljena za 72 m i produljena za 239m. … More Nedam blizu -1000!